Maths

MATHS
RamdevBhai Gohil (B.E Civil -25 Years Experience)

Maths Adviser

 

 

 

  Maths Team Name

  • Ramdevbhai Gohil (HOD)
  • Nileshbhai Vaghani
  • Alpeshbhai Vaghela
  • Truptiben Patel
  • Prakashbhai Dhandhukiya
  • Prabhat Ladumor